Relatietherapie

Soms loopt het 

in uw huwellijk, relatie

of gezin...

Gezinsondersteuning

Als één lid lijdt,

lijden alle leden

mee...

Opvoedingsvragen

Opvoeden vraagt

verschillende vaardigheden

in verschillende...

 

 

Psychologische test

Wanneer u

gevraagd bent een

test in te vullen...


In onze praktijk krijgt u hulp van Christine van den Brink, een PSYCHOLOOG NIP met inmiddels vele jaren ervaring in het begeleiden van zowel echtparen als individuen bij relatie- en gezinsproblematiek. Zij heeft een afgeronde universitaire opleiding Klinische en Gezondheidspsychologie en een basisaantekening psychodiagnostiek bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Ook is zij lid van het CVPPP en het NIP, en draagt de titel Psycholoog NIP. 
 

De praktijk heeft een christelijke grondslag, wat betekent dat vragen op levensbeschouwelijk gebied en gebed een plek kunnen hebben binnen de behandeling. Het is niet nodig dat u als cliënt zelf een christelijke levensovertuiging heeft; respect hiervoor is voldoende.

Fidelis biedt hulp aan in de vorm van relatie-, gezins- en/of individuele gesprekken. Ook thuisbezoeken en coaching aan de hand van videobeelden zijn mogelijk. Wanneer u zich als echtpaar, individu of gezin aanmeldt, zult u eerst een intakegesprek aangeboden krijgen. In overleg met u zal het te volgen behandeltraject vastgesteld worden. Psychodiagnostische testen kunnen een onderdeel daarvan zijn. Daarnaast kan er ook voor worden gekozen om samen met u een passend verwijsadres te zoeken. Als onderdeel van de intakeprocedure kunnen wij een aantal testen bij u afnemen. Deze testen worden uitgevoerd door collega-psycholoog Goedegebuure in dezelfde praktijkruimte.

 

Relatietherapie

Soms loopt het in uw huwelijk, relatie of gezin anders dan u gehoopt had toen u ‘ja’ tegen elkaar zei op uw huwelijksdag. Oorzaken om hulp te vragen kunnen heel divers zijn. In principe zal altijd geprobeerd worden om ons te richten op het verbeteren van de relatie door te werken aan herstel van vertrouwen, communicatie en liefde.

 

Gezinsondersteuning

'Als één lid lijdt, lijden alle leden mee'. Wanneer een gezin getroffen wordt door ziekte,  of na het ontdekken van een sociale, lichamelijke of verstandelijke beperking bij een gezinslid, worden karakterverschillen en verschillen in verwerken vaak uitvergroot. Dit kan naast de toch al een zwaardere belasting door de ziekte of beperking(en) tot extra zorg leiden.  Relatieproblemen, geen overzicht in de dagelijkse taken en oververmoeidheid zijn regelmatig een gevolg. Hierdoor loopt het hele gezin 'op z'n tenen'. Voor deze groep wil Fidelis extra steun bieden. Ook door samen te werken met andere hulpverleners die zorg bieden aan uw gezin.

 

Opvoedingsvragen

Opvoeden vraagt verschillende vaardigheden in de verschillende fases van het leven van een kind, opgroeiende puber. Dat vraagt continue flexibiliteit van de ouders en het kind zelf. Omgaan met emoties, met grenzen van uzelf en die van uw kind, structuur, duidelijkheid, problemen rondom eten, naar bed gaan, vriendschappen, puberteit. Ze kunnen allemaal een reden zijn voor onzekerheid of frustraties bij de ouder zelf, bij het kind, of tussen u en uw kind.

Bij complexe problematiek van het kind zelf zullen we samenwerking zoeken met collega-hulpverleners, zodat uw kind optimale zorg krijgt.

 

Psychologische test

Wanneer u gevraagd bent een test in te vullen, kunt u zich aanmelden voor deze test door onderstaande link te gebruiken. U komt dan op de website van collega psycholoog Goedegebuure. Daar leest u meer over de wijze van testafname en kosten.

Psychologische test

 

Niet tevreden?

Als u niet tevreden bent over de geboden hulp, bespreekt u dat dan met Christine van den Brink. U kunt ook de vertrouwenspersoon van de NFG benaderen. Het is verder mogelijk om daar een klacht in te dienen. Meer informatie vind u op de NFG.

Aanmelden

Via dit formulier is het

mogelijk om een aanmelding

te versturen.

Aanbod

In onze praktijk

krijgt u hulp van

Christine van den Brink...

Tarieven

Tarieven en vergoedingen.

U betaalt het tarief

rechtstreeks aan...

Documentatie

Via de website

zijn de belangrijkste

formulieren...