Convenant

dd. (dag-maand-jaar)

Wij, (naam) en (naam) zijn samen overeengekomen dat, om prettig te kunnen samenwerking in onze relatie en/of ons gezin, dat we ons houden aan de volgende afspraken. Deze afspraken zijn in goed overleg overeengekomen. We doen zoveel als in onze mogelijkheid ligt ons best om ons hier aan te houden. In goed overleg kan hiervan afgeweken worden.


1. (visie; als gezin vinden wij het belangrijk om…)

 

2. (momenten van ontmoeting en gesprek als man/vrouw/gezin)

 

3. (momenten van ontspanning individueel)

 

4. (taakverdeling)

 

5. (financiën)

 

6.

 

 

Dit convenant kan gewijzigd of uitgebreid worden als we allebei na wederzijds goed overleg zijn overeengekomen dat de nieuwe afspraak onze relatie of ons gezin beter ondersteunt. Een afspraak kan vervallen als de omstandigheden zo gewijzigd zijn dat de afspraak niet meer relevant is.

 

Handtekening (naam)                                                         Handtekening (naam)

 

…………………………………                                             …………………………………..

 

Behandelaar (optioneel)

 

…………………………………

Aanmelden

Via dit formulier is het

mogelijk om een aanmelding

te versturen.

Aanbod

In onze praktijk

krijgt u hulp van

Christine van den Brink...

Tarieven

Tarieven en vergoedingen.

U betaalt het tarief

rechtstreeks aan...

Documentatie

Via de website

zijn de belangrijkste

formulieren...